Call of Duty 2

Tento web byl vjenován hře Call of duty 2 a klanu D}{P

Cheaty

Cheat mód:
----------
V game options povoľ konzolu. V hlavnom menu stlač [~] a napíš:
developer 1

Zobrazí sa tlačítko LOAD, klikni naň a vyber level. Potom znovu stlač [~] a napíš:
devmap

Odteraz budeš môcť do konzoly písať nasledujúce kódy:
god                 - nesmrteľnosť
give all            - pridá dve náhodné zbrane
give ammo           - pridá muníciu
give [predmet]      - pridá zadaný predmet
noclip              - prechádzanie stenami
notarget            - neviditeľný pre väčšinu nepriateľov
kill                - samovražda
ufo                 - lietanie
demogid             - demogid mód
jumptonode          - skok na uzol
map [level]         - výber levelu (zoznam nižšie)
select/seta [misia] - nastavenie misie (zoznam nižšie)
jump_height #       - nastaví výšku skokov na # (štandardne 39)
timescale #         - nastaví rýchlosť hry; # môže byť od .01 po 1.00 (štandardne 1)

Mená levelov:
-------------
Nasledujúce mená levelov používaj s kódom "map [meno levelu]":

88 Ridge                   : 88ridge
Armored Car Escape         : toujane_ride
Assault On Matmata         : matmata
Bergstein                  : bergstein
Comrade Sniper             : downtown_sniper
Crusader Charge            : libya
Defending The Pointe       : duhoc_defend
Demolition                 : demolition
Downtown Assault           : downtown_assault
El Alamein                 : elalamein
Holding The Line           : decoytown
Prisoners Of War           : beltot
Railroad Station No. 1     : trainyard
Rangers Lead The Way       : hill400_assault
Red Army Training          : moscow
Repairing The Wire         : tankhunt
Retaking Toujane           : toujane
Stalingrad City Hall       : cityhall
The Battle For Hill 400    : hill400_defend
The Battle Of Pointe Du Hoc: duhoc
The Brigade Box            : breakout
The Crossing Point         : rhine
The Crossroads             : crossroads
The Diversionary Raid      : decoytrenches
The End Of The Beginning   : eldaba
The Silo                   : silotown
The Tiger                  : newvillers

Mená misií:
-----------
Nasledujúce mená misií používaj s kódom "/seta [meno misie]":

Crossing The Rhine      : mis_10 9
D-Day                   : mis_07 9
Fortress Stalingrad     : mis_04 9
Hill 400                : mis_09 9
Not One Step Backwards! : mis_03 9
Rommel's Last Stand     : mis_06 9
The Battle For Caen     : mis_08 9
The Battle Of El Alamein: mis_02 9
The Tank Squadrons      : mis_05 9
The Winter War          : mis_01 9


Cheat mód pre DEMO verziu:
--------------------------
V game options povoľ konzolu. Potom počas hrania zapni konzolu klávesom [~] a zadaj:
seta thereisacow "1337"

potvrď klávesom [Enter] a zadaj:
spdevmap eldaba.

a znovu potvrď klávesom [Enter], čím aktivuješ používanie cheat kódov.
Počas hrania zapni konolu, zadaj niektorý z nasledujúcich kódov a stlač [Enter]:

god           - nesmrteľnosť
give all      - pridá dve náhodné zbrane
give ammo     - pridá muníciu
noclip        - prechádzanie stenami
notarget      - neviditeľný pre väčšinu nepriateľov
jump_height # - nastaví výšku skokov na # (štandardne 39)
timescale #   - nastaví rýchlosť hry; # môže byť od .01 až po 1.00 (štandardne 1)