Call of Duty 2

Tento web byl vjenován hře Call of duty 2 a klanu D}{P

Ameičani

Americká kampaňA. D - Day


1. The Battle of Pointe Du Hoc
 • Znič päť 15 mm diel pobrežnej artilérie.
 • Spoj sa so seržantom Randallom.
 • Spoj sa so svojou čatou na uzavretej ceste.
Len čo pristanete na pláži a vaši sa vyhrnú von, bežte s nimi. Keď sa pozviechate po výbuchu, tak bežte naľavo. Držte sa čo najbližšie pri stene, aby ste sa vyhli guľkám. Len čo sa dostanete k seržantovi, tak sa chyťte lana, pri ktorom stojí a vylezte po ňom hore. Keď vyleziete hore, bežte pár metrov vpred a hneď skočte do zákopu. Ignorujte v ňom cestu napravo aj naľavo, ale postupujte vpred. Na konci zákopu ste neďaleko bunkra, z ktorého po vás pália z guľometu. Hoďte von dymový granát a keď dym stúpne, vyskočte zo zákopu a bežte k bunkru. Zabite guľometčíka a z bunkru už len vyčistite jeho najbližšie okolie. Od bunkra choďte napravo k zničenému nákladiaku, kde už čaká pár vašich mužov. Počkajte si a o chvíľu vás napadne pár vojakov. Pália po vás z diaľky, z poľa, tak sa o nich postarajte. Keď padnú, bežte s vašimi k traktoru. Pri ňom vstúpte za múr a zlikvidujte nepriateľov na dvore, aj v domoch okolo. Vyčistite to tu celé. Vstúpte do posledného domu a vyčistite aj ten, vrátane poschodia. Vráťte sa dole a prejdite ním na druhú stranu a tam za múr do záhrady za domom. Je tu dosť múrikov, tak ich využite na krytie a postupne likvidujte nepriateľov. Prebojujte sa za múrik a až na cestu za nimi. Tam sa už zhromaždilo dosť vašich vojakov. Vy sa pridajte k seržantovi Randallovi, ktorý vás zavolá a bežte s ním cestou až na koniec, kde sú delá. Na moje prekvapenie tu nie sú žiadni nepriatelia. Seržant umiestni nálož na jedno delo naľavo, vy umiestnite nálože na zvyšné štyri delá. Keď ste hotoví, vráťte sa späť na cestu k vašim.

 • Zabezpeč tri bunkre v Pointe du Hoc.
 • Stretni sa so seržantom Randallom na zhromaždišti.
Vráťte sa naspäť, cez záhradu a skupinu budov, cez ktoré ste prišli, až na bojové pole, na ktorom ste začínali. Cestou vás napadne zopár nepriateľov, tak buďte pripravený, ale oproti predošlej ceste je tu už len zanedbateľné minimum. Keď dorazíte na bojisko, tak postupujte s vašimi vpred, mierne napravo, až k zavretej bráne. Jeden váš vojak ju odpáli, tak ňou prejdite. Za bránou bežte naľavo do zákopov, tam zlikvidujte Nemcov a prebojujte sa k bunkru tu naľavo. Vyčistite ho od nepriateľov a zabezpečte. Prejdite pred bunker k delu a vpred do zákopu. Ísť priamo k druhému bunkru by bolo zbytočne riskantné, preto k nemu postupujte v zákope a likvidujte cestou nepriateľov. Bunker nie je ďaleko. Zabezpečte aj tento druhý bunker. Väčšina nepriateľov v okolí je už zabitá, tak postupujte k tretiemu bunkru, ktorý je kúsok od vás. Môžete ísť po povrchu, alebo tunelom z tohto bunkra. Obe cesty vás dovedú pred vchod do tretieho bunkra, pri ktorom je guľometčík za oknom. Buď mu tam hoďte trieštivý granát, alebo hoďte jednoduchšie na zem dymový granát a prebehnite. Pobite vojakov v bunkri a aj tých v jeho susednej časti, do ktorej sa tiež dostanete, ak pôjdete tunelom z druhého bunkra. Keď sú všetky tri zabezpečené, tak sa len vráťte za seržantom Randallom, ktorý vás čaká neďaleko druhého bunkra.2. Defending the Pointe
 • Ubráň južnú a západnú blokádu cesty.
 • Stiahni sa a obráň sad.
 • Stiahni sa ku guľometu na druhé poschodie a spusti kryciu paľbu.
Najprv sa chopte guľometu na blokáde a likvidujete prichádzajúcich nepriateľov, čo je celkom pohoda. Potom sa presuňte k susednej blokáde. Tam si musíte poradiť len s vlastnými zbraňami. Sem - tam niekoho zastreľte, ale celkovo nemusíte plytvať muníciou a väčšinou sa kryte, kým nedostanete rozkaz sa stiahnuť. Vtedy bežte s vašimi na sever a zaujmite pozíciu za múrikom v záhrade. Opäť sa kryte a občasne strieľajte. Tu sa už musíte viac presúvať, uhýbať guľkám, granátom, aj vojakom. Je to celkom husté a dosť dlhé. Keď si už Nemci začnú obiehať múriky zboku, dostanete príkaz kryť vašich guľometom. Takže sa stiahnite do budovy za sadom, v nej vybehnite na poschodie a chyťte sa guľometu pri okne. Nepriateľov je značná presila, takže ani pri guľomete nebudete úplne v bezpečí. Likvidujte útočníkov, pokým sa nepriblíži tank. Vtedy pustite guľomet a zbehnite dole schodmi.

 • Stiahni sa a obráň Pointe.
 • Obráň Pointe, kým nedorazia posily.
 • Umiestni zelenú dymovnicu pre označenie spojeneckej lokácie.
Dvere vyrazí Nemec, tak ho hneď zastreľte. Vybehnite na dvor, kde sú ďalší nepriatelia a prebojujte sa k budovám pred vami. Nepriateľov je tu dosť, takže využívajte okolie a budovy na krytie. Ani sa nesnažte nejako ich všetkých zdolať, ale snažte sa zbaviť len tých najdotieravejších a prebehnúť von na bojové pole. Tam bežte do zákopu k vašim vojakom. V zákope sa chopte guľometu a likvidujte ním nepriateľov. Po chvíli k vám dorazí tank, takže sa budete musieť stiahnuť aj z tejto pozície. Stiahnite sa do zákopov k druhému bunkru. Tam si nájdite vhodnú pozíciu, najlepšie v betónovom kruhu a odtiaľ likvidujte nepriateľov. Musíte sa udržať päť minút, než dorazia posily. Keď prejdú približne dve a pol minúty, musíte sa opäť stiahnuť, tak choďte k poslednému tretiemu bunkru. Vybehnite naň, kde ste krytý a likvidujte nepriateľov. Tesne pred uplynutím času máte umiestniť zelenú dymovnicu, aby ste dali signál posilám. Na jej umiestnenie je vyznačené miesto na streche bunkra, takže ak ste tam, tak ju len umiestnite bez zbytočného pohybu, ak ste na inej pozícii, tak sa tam premiestnite. Potom už len počkajte do konca a likvidujte občasne sa vyskytujúcich nepriateľov.3. The Silo
 • Podpor postup jednotiek do mesta.
 • Obsaď kamennú farmu na južnom konci mesta (A).
 • Vyčisti nemecké poľné veliteľstvo v panstve (F).
Postupujte s vašimi vojakmi pred mesto. Jeden z vašich rozloží guľomet a začne páliť po nepriateľoch. Vy použite svoju ostreľovačku a likvidujte ich tiež, no prednostne guľometčíkov. Pomaly postupujte vpred, kým sa vám nezmení rozkaz na obsadenie mesta (respektíve mnoho čiastkových rozkazov). Postupujte vpred zľava a pomôžte vašim vyčistiť ulicu. Oproti vám je farma, ktorá je jedným z bodov, ktoré treba obsadiť. Zastreľte nepriateľov v prvej miestnosti, alebo im tam hoďte granát a vbehnite dnu. Vaši vás budú nasledovať. Vyčistite budovu od nepriateľov a zabezpečte ju. Vybehnite na dvor za domom a vyčistite ho. Neďaleko od vás, naľavo je panstvo, v ktorom si spravili Nemci veliteľstvo. Predné okná majú dobre pokryté, takže máte výhodu, že prichádzate zboku. Odstreľte neďaleko vchodu dva barely s benzínom a po ich výbuchu využite trochu dymu na krytie (prípadne hoďte dymový granát) a prebehnite k vchodu. Hoďte dovnútra trieštivý granát, čím si vyčistíte priestor za dverami, takže môžete vstúpiť. Zlikvidujte všetkých nepriateľov na prízemí, aj na poschodí a zabezpečte budovu. V jednej miestnosti je inak klavír, na ktorom si môžete zahrať (klávesou F).

 • Obsaď dom s výhľadom na rázcestie na ceste (D).
 • Preber kontrolu nad budovou pokrytou reklamami na hlavnej križovatke (E).
 • Vyčisti stodolu od nepriateľskej pechoty (B).
 • Zabezpeč poštový úrad na severnom konci mesta (C).
Z veliteľstva vyjdite na dvor a prebehnite do budovy pred vami. Nepriateľov by tu nemalo byť príliš veľa, ak však máte problémy, pomôžte si dymovým granátom. Vyčistite aj túto budovu a zabezpečte ju. Vráťte sa na ulicu medzi touto budovou a veliteľstvom a prejdite do budovy vedľa, ktorá je ďalším bodom na obsadenie. Nemci sa stále objavujú aj v oblastiach, ktoré ste už zabezpečili, no nie až v takom množstve, ako predtým, takže na tejto ulici už máte relatívne pokoj a málo vojakov, takže zabrať túto susednú budovu by nemal byť problém. Tak ako v ostatných budovách, aj tu zlikvidujte nepriateľov na prízemí a na poschodí. Z tejto budovy sa presuňte na ulicu napravo a dierou v múre prejdite k stodole. Dvor pred ňou je obkolesený múrom, takže ste pred okolím viac-menej krytý, takže sa sústreďte len na nepriateľov v stodole. Keď ju zabezpečíte, tak sa už len presuňte k budove vedľa stodoly. Je to pošta, ktorá je vaším posledným cieľom pri dobytí mesta. Nechoďte tam po ulici, pretože je dobre krytá, ale prejdite cez stodolu za poštu. Obíďte si ju a takto sa dostanete bezpečne až k nej. Zboku vyčistite priedomie a potom systematicky zlikvidujte všetkých nepriateľov v budove.

 • Presuň sa s jednotkou na križovatku.
 • Dostaň sa na strechu sila s vojakom Braeburnom a s vojakom McCloskeym.
 • Ostreľuj nepriateľské jednotky mínometov, kým dorazia vaše posily.
 • Pomôž posilám vyčistiť oblasť od všetkých zostávajúcich nepriateľov.
 • Dostav sa kvôli hláseniu za seržantom Randallom.
Keď ste obsadili mesto, tak sa presuňte na križovatku pri stodole. Dostanete nové rozkazy. Choďte na dvor pred stodolou a vylezte rebríkom na strechu sila. Tam si môžete zobrať sniperku, no ak máte stále springfieldku zo začiatku, tak použite, ktorú chcete. Sledujte radar, každá skupina mínometčíkov sa vám zobrazí na radare ako cieľ. To vám udá aspoň oblasť, ich presnú polohu už musíte nájsť v diaľke sami. Ak budete pridlho otáľať a nejaká skupina sa dosť rozostrieľa, tak vás po chvíli trafia mínou, čo znamená koniec, takže sa snažte ich čo najskôr likvidovať. Za pár minút dorazia posily a tým končí pochod mínometčíkov. Čo sa týka vašej pomoci posilám, nemusíte spraviť nič, oni si poradia. Potom len zlezte dole a zájdite za vašimi, ktorí sa už zhromaždili pri seržantovi Randallovi.
B. Hill 400


1. Bergstein
 • Eliminuj nepriateľský odpor v budovách.
 • Stretni sa so seržantom Randallom na ceste.
Vašou úlohou je pobiť nepriateľov, ktorí obsadili niektoré obytné domy. Celkom jednoduché. Buď likvidujte puškou Nemcov cez okná, alebo samopalom vnútri. Vbehnite do neďalekého domu a samopalom pobite nepriateľov. Prejdite z neho na ulicu a dobehnite do druhého domu, ktorý rovnako vyčistite. Bežte do tretej budovy, ktorá je prázdna. V nej sa usadíte s vašimi, aby ste mohli vybehnúť do domu oproti, z ktorého po vás pália. Vybehnite na poschodie a tam sa chopte guľometu, ktorým to trochu prečistite. Keď pobijete väčšinu nepriateľov, tak zbehnite dole a nabehnite do domu oproti, ktorý zabezpečte. Z neho sa prestrieľajte už len do susedného domu, v ktorom pobite nepriateľov a úloha je hotová. Potom vybehnite na cestu pri tomto dome za seržantom.

 • Prevezmi nemecké stanovisko na východe.
Prebehnite cez dvor na východe. Obrannú líniu Nemcov môžete obísť zboku a dostať sa tak za ich krytie, alebo ich postrieľať z diaľky. Prejdite do domu za dvorom, v ktorom tiež pobite zopár nepriateľov. Vybehnite z budovy na druhej strane a skoste samopalom nepriateľov, ktorí vybehnú zľava. Potom hoďte pred budovu obďaleč, z ktorej po vás pália, dymový granát a keď stúpne dym, prebehnite k nej. Hoďte na poschodie granát a vybehnite dnu to dočistiť samopalom.

 • Eliminuj nepriateľský mínomet.
 • Vyčisti dom od nepriateľského odporu.
 • Znič Panzerwerfer.
 • Preber kontrolu nad kostolom.
 • Stretni sa so seržantom Randallom na ceste.
Vybehnite von z budovy a choďte za Randallom, ktorý vykopne dvere na susednej budove. Prejdite s ním ňou a bežte do budovy oproti, ktorú vyčistite od nepriateľov. Vyjdite z nej von na druhú stranu a bežte cestou vpred, popri nepreskočiteľnej ohrade. Na konci cesty je pred domom guľometné hniezdo, tak buď trafte guľometčíka puškou, alebo si pomôžte granátom. Za ním sa zhromaždite pri budove, za ktorou pobite pár nepriateľov. Keď budete všetci, choďte k bráne za ňou, vaši rozhodnú vyčistiť budovu, tak vykopnú dvere. Keď vybuchnú granáty, ktoré tam vhodia, vbehnite dnu a pomôžte vašim vyčistiť budovu. Vybehnite na poschodie a z okna uvidíte za cestou nepriateľov, tak ich ostreľujte, aby ste si to trochu prečistili. Zbehnite dole a vaši vyrazia dvere, tak vybehnite von a dorazte zvyšok odporu pred kostolom. Taktiež na rozkaz umiestnite výbušninu na pancierové vozidlo, ktoré je tu odparkované. Potom máte ešte ovládnuť kostol, pri ktorom práve ste. Nie je v ňom veľa nepriateľov, tak si tam nabehnite a pobite ich. Napokon len vybehnite na cestu za kostol za Randallom.2. "Rangers Lead the Way"
 • Prenikni do štyroch bunkrov na Hill 400 a vyčisti ich.
Chvíľu po začiatku levelu bežte s ostanými do kopca. Nebežte priamo, ale snažte sa kľučkovať, aby ste sa aspoň mierne vyhli streľba. Bežte mierne naľavo, kde sa schovajte do krátera za padnutým stromom. Keď stúpne dym z dymového granátu, ktorý tam hodia vaši, bežte hore a z ľavej strany dobehnite k bunkru. Umiestnite nálož na jeho dvere a keď vybuchne, zabite osadenstvo bunkra. Kúsok ďalej sú ďalšie dvere, ktoré môžete odpáliť náložou, no za nimi je len nejaké vybavenie, ak oň máte záujem. Inak vybehnite na kopec a pokračujte k vašim. Odtiaľ sa prebojujte dlhším úsekom. Prvá skupina nepriateľov je kúsok od vás. Vyčistite tú oblasť a guľometom na konci môžete trochu preriediť nepriateľov pod kopcom. Potom sa tam presuňte a dočistite to sami. Presuňte sa k nákladiaku a počkajte si, kým vaši hodia dymové granáty. Keď dym zahalí bunker, vybehnite k nemu, umiestnite nálože na dvere a keď ich odpáli, tak vbehnite dnu a vyčistite aj druhý bunker. Od neho postupujte ďalej napravo, pomedzi ostnatý drôt a mínové pole. Pobite menšiu skupinu nepriateľov, rýchlo vyraďte guľometčíka a postupujte k tretiemu bunkru. Prichádzate k nemu zboku, takže netreba čakať na dym, ani sa ťažko prebojovávať. Zbavte sa len dotieravých nepriateľov vo vašom okolí, zájdite k vchodu do bunkra a odpáľte ho výbušninou. Vstúpte dnu a pobite všetkých nepriateľov v bunkri. Vyjdite von a prebojujte sa mierne na západ, napriek tomu, že bunker je na kopci, nad vami je mínové pole. Obďaleč využite bloky a kamene na krytie a prebojujte sa nahor, na vrch kopca. Je to dosť náročný úsek, môžete si pomôcť dymovým granátom. Nesnažte sa byť prirýchly a vždy sa zbavte aspoň pár nepriateľov, než postúpite ďalej. Takto sa prepracujte až hore, k poslednému bunkru. Odpáľte prvé dvere, vbehnite dnu, zbavte sa vojakov a odpáľte výbušninou aj druhé dvere, za ktorými zlikvidujte posledných nepriateľov v bunkri.

 • Eliminuj dve skupiny mínometčíkov na kopci.
 • Eliminuj obrnené vozidlo Panzerwerfer.
 • Zabezpeč vrchol kopca Hill 400.
Po zabezpečení tohto bunkra vybehnite von. Za ním je odparkované obrnené vozidlo, na ktoré umiestnite výbušninu a stiahnite sa pred výbuchom. Vrch kopca je váš, takže pohoda. Naľavo, aj napravo sú mierne pod vami malé skupinky Nemcov pri mínometoch. Obe ich zlikvidujte. Takto zhora máte na nich dobrý výhľad, takže aj granáty, aj zbrane majú dobrú účinnosť. Potom sa vráťte naspäť k bunkru a likvidujte posledné zvyšky nepriateľov a zabezpečte vrch kopca.3. The Battle for Hill 400
 • Udrž Hill 400 kým nedorazia posily.
 • Ostreľuj mínomety poniže kopca.
 • Kryte sa pred streľbou delostrelectva.
 • Zastav Nemcov, než dosiahnu a napadnú bunker.
 • Zlikviduj všetkých zvyšných nepriateľov na kopci.
Musíte udržať svoju pozíciu. Pomerne náročná misia. Najprv treba likvidovať mínomety. Vždy sa vám na radare zobrazí cieľ, odkiaľ prichádza paľba. Presúvajte sa so samopalom v rukách, pretože sa k vám môžu dostať nejakí nepriatelia, tak ich likvidujte. Keď dorazíte k ostnatému drôtu, tak sledujte najprv voľným pohľadom, odkiaľ prichádza streľba, keď ju lokalizujete, prehoďte si ostreľovačku, zamierte a zabite obsluhu mínometu. Takto sa presúvajte, kým úloha nebude splnená. Vráťte sa k bunkru a likvidujte niekoľko skupín nepriateľov. Potom sa pred bunkrom presuňte do dreveného krytu s guľometom a počkajte si, kým neskončí nepriateľská, delostrelecká paľba. Potom sa musíte brániť pred prílivom nepriateľov. Zostaňte v kryte a likvidujte ich guľometom. Občas sa stiahnite pred granátom, ale inak zostaňte na tejto pozícii. Po chvíli vám zahlásia, že zo západu prichádzajú obrnené vozidlá. Bežte zákopom na západ (nie priamo, ťažko by ste sa prestrieľavali čelne) a dorazíte za dve obrnené vozidlá. Trochu zariskujte, vybehnite a na obe umiestnite výbušniny. Stiahnite sa ku krytom a likvidujte nepriateľov, kým vám neohlásia príchod ďalšieho vozidla zo západu. Tak sa rovnako, ako predtým, presuňte zákopom na západ k dvom zničeným vozidlám a umiestnite výbušninu aj na toto prichádzajúce. Stiahnite sa potom opäť do krytu, aby ste sa vyhli delostreleckej paľbe. Máte päť minút, kým dorazia posily. Po skončení paľby sa vráťte k bunkru a likvidujte prichádzajúcich Nemcov. Máte v okolí dosť guľometov zameraných na rôzne strany, tak si nimi pomáhajte. Taktiež sa pripravte, zo severu príde tank. Rozbehnite sa k nemu a umiestnite naň výbušninu. Likvidujte nepriateľov a objaví sa ďalší tank. Buďte krytý a keď sa priblíži, vybehnite a umiestnite výbušninu aj naň. Potom už len likvidujte nepriateľov a snažte sa prežiť, kým neuplynie čas. Keď uplynie, dorazí letecká podpora a nepriatelia sa dajú na ústup. Zlikvidujte tých, ktorí neustúpia, alebo ktorí neustúpia dosť rýchlo a vychutnajte si to, že ste kopec ubránili.
C. Crossing the Rhine


1. The Crossing Point
 • Zlikviduj päť posádok delostrelectva.
Cestou k brehu likvidujte guľometom nepriateľov v diaľke, no veľa toho nespravíte. Chvíľu po pristátí vám povedia, že ďalej sa nedá a že tu ste dosť na odstrel, tak rýchlo vybehnite von, než váš stroj zasiahnu. Nájdite si na pláži nejaké miesto na krytie a hoďte vpred dymový granát. Keď stúpne dym, tak bežte vpred, hore k delu. Hore ešte prípadne hoďte posádke trieštivý granát. Potom pobite vojakov pri dele. Vstúpte do budovy a prejdite ňou. Za ňou vidíte obďaleč druhé delo. Vbehnite do budovy naľavo a z nej za pomoci krytia pri oknách postrieľajte vojakov na dvore pri dele. Vráťte sa pred túto budovu a prebojujte sa ulicou vpred. Na rohu môžete vbehnúť do budovy naľavo a oknami vyskočiť za rohom, čím sa dostanete za chrbát vojakom pri tejto budove, ak ste ich už nepobili z diaľky. Za ostnatým drôtom je tretie delo. Nedostanete sa k nemu, ale môžete pri ňom pobiť nepriateľov. Pokračujte na koniec ulice a tam sa vám dá zahnúť doprava a na cestu, ktorou sa dostanete priamo k tretiemu delu. Keď ho zabezpečíte, prejdite dierou v stene do budovy a na ulicu za ňou. Prebojujte sa ulicou na koniec. Tam preskočte dierou v múre na cintorín a prebojujte sa ním k štvrtému delu, ktoré zabezpečte. Prebojujte sa na koniec tejto ulice a prejdite naľavo, popred kostol na ďalšiu ulicu. Tu majú guľomet na krabiciach, takže sa snažte zložiť guľometčíka a než dobehne ďalší, vbehnite do budovy naľavo. Vyčistite ju a z nej môžete likvidovať aj ďalších nepriateľov na ulici. Vráťte sa na ulicu a choďte do budovy napravo. Prejdite ňou na námestie a na ňom pobite nepriateľských vojakov a odstavte aj posledné, piate delo.

 • Znič dva tanky typu Tiger.
 • Zabezpeč mesto Wallendar.
 • Dostav sa na zhromaždište.
Keď viac - menej zabezpečíte námestie, ale presuniete sa k delu, dorazia tanky. Prvý príde sprava a zničí delo, takže naň zabudnite. Musíte na ne umiestniť už klasicky výbušniny. S tankami dorazia aj posily. Niekam sa ukryte, aby vás neskosila prvá dávka z tanku a od vojakov a keď tank zahne, vybehnite k nemu a umiestnite naň výbušninu. Bežte na opačnú stranu námestie, za druhým tankom. Samopalom likvidujte nepriateľov, ktorí na vás vybiehajú, prípadne si pomôžte dymovým granátom. Dobehnite k nemu a umiestnite naň výbušninu. Stiahnite sa do budovy, z ktorej ste na námestie vyšli, aby ste získali trochu prehľadu a krytia. Tanky nemusíte zničiť hneď, ako sa objavia, ale mne sa to tak zdalo lepšie. Preto je dobré sa potom trochu stiahnuť, nabrať dych a znova vyraziť zlikvidovať zvyšných nepriateľov na námestí. Keď všetkých pobijete, vráťte sa tak, ako ste prišli, až na cintorín, kde si už len vypočujte gratuláciu od plukovníka a chválu od seržanta Randalla.