Call of Duty 2

Tento web byl vjenován hře Call of duty 2 a klanu D}{P

Briti

Britská kampaňA. The Battle of El Alamein


1. The Diversionary Raid
 • Neutralizuj tri nepriateľské centrá.
Zastreľte pár vojakov pod sebou a obsaďte toto prvé stanovisko. Potom pokračujte zákopom ďalej a likvidujte ďalších nepriateľov. Nič zložité, čakajú vás za sudmi a krabicami a niekoľkí sú aj na zemi nad vami, tak buďte pripravený aj na streľbu zhora. Pokračujte k bunkru, ktorý tiež môžete vyčistiť. Neďaleko neho je druhé stanovisko, ktoré vyčistite od vojakov. Pokračujte ďalej zákopom. Napravo pozor na vojaka v bunkri. Na konci zákopu, keď už vychádza cesta na povrch je napravo vstup do ďalšieho bunkra. Vstúpte doň a vylezte po rebríku hore. Pozor, tam čakajú nepriatelia a môžu vás aj počastovať granátmi. Keď vyleziete, zbavte sa ich a tým ste vyčistili tretie stanovisko. (Môžete ich tiež postrieľať zvonku, spoza ostnatého drôtu).

 • Stretni sa s kapitánom Priceom pri sklade.
Vráťte sa cez bunker opäť do zákopu a vracajte sa ním naspäť, odkiaľ ste prišli. Pri prvej príležitosti zahnite doľava, cesta je tam už voľná. Prebojujte sa k bunkru a tam vyjdite von zo zákopu. Zbehnite dole, kde pobite ďalších nepriateľov. Vbehnite tam do tohto malého tábora, kde sa stretnete s kapitánom.

 • Znič tri zásoby zbraní.
 • Znič päť barelov s palivom.
 • Nájdi v nepriateľskom bunkri dokumenty.
 • Stretni sa s kapitánom Priceom na zhromaždišti.
Tu je len neprestajná prestrelka v tomto tábore. Najprv pobite väčšinu nepriateľov a popri tom streľte aj do barelov, ktoré sú tu v tábore naskladané. Stačí jedna guľka a vybuchnú. Potom vbehnite do každého z troch podzemných skladov a v každom umiestnite na krabicu so zbraňami výbušninu a rýchlo sa stiahnite. Tým zničíte aj zbrane, aj celé sklady. Potom choďte na západnú stranu tohto tábora. Tam sa už presunuli vaši k dverám do bunkra. Jeden z vašich na ne umiestni výbušninu a keď ju odpáli, tak vrazte dovnútra. So samopalom v úzkych chodbách nebudete mať problém, tak sa prebojujte na koniec bunkra, tam zo stola vezmite dokumenty a vráťte sa opäť von. Vonku už len dobehnite za kapitánom Priceom.2. Holding the Line
 • Obráň južnú stranu mesta.
 • Obráň západnú stranu mesta.
 • Obráň juhozápadnú stranu mesta.
 • Obráň severnú stranu mesta.
Len čo zastane nákladiak, vystúpte a bežte popri svojich spolubojovníkoch k zákopu, pri ktorom sa chyťte guľometu. S ním likvidujte všetkých nepriateľov prichádzajúcich z južnej strany, zo strany, z ktorej ste prišli aj vy. Sústreďte sa hlavne na obrnené transportéry, ktoré občas dovezú pár nepriateľov bližšie k vám. Inak len likvidujte prichádzajúcich pešiakov. Potom máte brániť západnú stranu mesta, tak sa otočte a bežte vpred. Neďaleko použite delo. Je pomalé a dlho nabíja, no je to predsa len delo a spôsobí dosť škôd. S ním likvidujte nepriateľov západnej a o chvíľu aj na juhozápadnej strane. Neskôr vám opäť zahlásia, že sa nepriateľ blíži zo severnej strany. Opustite teda delo a bežte na sever, kde sa chopte guľometu a koste ním prichádzajúcich, nepriateľských pešiakov.

 • Nájdi si výhodnejšiu pozíciu na streche.
 • Obráň južnú stranu mesta za pomoci artilérie.
 • Obráň juhozápadnú stranu mesta za pomoci artilérie.
 • Obráň severnú stranu mesta za pomoci artilérie.
Napriek tomu, že ešte môže žiť pár z prichádzajúcich nepriateľov, dostanete po krátkom rozhovore príkaz presunúť sa na strechu neďalekej budovy. Len sa otočte a oproti vám je otvorená budova, do ktorej vbehne ďalší váš vojak. Vstúpte do nej a vylezte rebríkom na strechu. Rozhliadnite sa na južnú stranu za pomoci ďalekohľadu (B). Ignorujte vojakov a zamerajte sa len na nepriateľské tanky. Keď ich zbadáte, tak ich sledujte a keď sa zastavia, tak označte ich pozíciu pre artilériu (F). Delostrelectvo ich zničí. Označte oba a presuňte sa na západnú stranu, kde označte ďalšie dva tanky. Občas sa pri vás môže objaviť nejaký ten nepriateľský vojak, no vaši by si s nimi mali poradiť aj bez vašej asistencie. Napokon sa otočte na severnú stranu a označte pozície posledných troch tankov. Keď ich delostrelectvo zničí, už si len počkajte, kým dorazia vaše posily.3. Operation Supercharge
 • Pomôž britským jednotkám preraziť líniu na El Alamein.
 • Nasleduj tank cez údolie.
 • Eliminuj posádku pri piatich protileteckých delách Flak 88.
Postupujte vpred a kryte sa za tankom. Nedotýkajte sa ho, inak zastaví. Keď dorazíte k zákopom, vstúpte s vašimi do tunela za nimi. Prebojujte sa tunelom na druhú stranu. Tam choďte doprava, kde sa opäť kryte za tankom. Postupujte popri ňom, až kým tank dorazí ku kopcu. Tam tank pôjde doľava, za ostnatý drôt. Vy choďte doprava a skočte do zákopu. Prebojujte sa ním na koniec a tam zahnite doprava, do bunkra. Pred schodami je za okienkom vojak. Môžete ho zastreliť cez okno, alebo streliť do sudov, ktoré vybuchnú. Vstúpte do bunkra, zlezte dole rebríkom a prebojujte sa ním a tunelom za ním von, do zákopu. Neďaleko vás je prvé delo, pri ktorom zlikvidujte vojakov. Pokračujte zákopom ďalej, cez bunker a ďalší zákop do ďalšieho bunkra, v ktorom je druhé delo. Vojakov pri ňom môžete dostať všetkých naraz granátom, alebo ich kľudne postrieľajte. Prebehnite týmto bunkrom a tunelom za ním na ďalšie otvorené priestranstvo. To prekonáte opäť pomocou tanku. Kryte sa za ním a postupujte vpred. Tank vám zničia, ale hneď sa objaví ďalší, tak ho sledujte smerom napravo a na konci skočte do zákopu. Prebojujte sa ním ďalej. Zahnite dvakrát doľava a raz doprava. Na konci vyskočte zo zákopu a prebehnite krátkym úsekom do zákopu obďaleč. V ňom prejdite krátky úsek a zlikvidujte posádku štvrtého dela. Pokračujte zákopom ďalej a na jeho konci je posledné delo, tak pobite všetkých nepriateľov pri ňom.

 • Vyčisti nepriateľské baráky.
 • Obsaď nepriateľskú komunikačnú základňu.
 • Nájdi v budove rádio.
Po zlikvidovaní posádky piateho dela sa vráťte trochu naspäť, k vašim vojakom. Kapitán umiestni na dvere nálož a následný výbuch ich zničí. Vstúpte dovnútra a pobite pár vojakov, ktorí dole na vás čakajú. Prejdite tunelom a na jeho konci ostreľovačkou zlikvidujte vojakov na budovách pred vami. Potom s vašimi za podpory tankov prebehnite k budovám a pobite nepriateľov. Vstúpte do poslednej budovy a zlikvidujte jej posádku. Keď základňu obsadíte, dostanete rozkaz nájsť rádio, tak len vstúpte do bočnej miestnosti v tejto budove a použite rádio.4. The End of the Beginning
 • Eliminuj štyri námorné posádky Nemcov v dokoch.
Nechajte sa len doviezť do mesta. Vystúpte z nákladiaku. Rovno pred vami je pár Nemcov pri guľometnom hniezde, no nedostanete sa k nim priamo, kvôli zátarasám. Takže choďte doprava a na rohu ulice zlikvidujte skupinu nepriateľov kryjúcu sa za vrecia piesku a sudy. Obsaďte ich pozíciu a prestrieľajte sa ďalej až ku guľometu, ktorý vás ohrozoval predtým. Tam si zabezpečte oblasť a vstúpte do otvorenej budovy. Prejdite ňou a vyjdite na druhej strane. Pozor, čakajú vás tam nepriatelia a zrejme vám aj hodia pár granátov do dverí. Zbavte sa ich a prejdite ďalej, na pobrežie. Tu uvidíte neďaleko od seba všetky štyri delá. Zaujmite vhodnú pozíciu a likvidujte vojakov na pobreží. Pozor na pár vojakov, ktorý sú na budovách. Postupne všetkých zlikvidujte.

 • Daj signál flotile z rádia komunikačnej stanice.
Keď padnú vojaci pri delách, prebojujte sa na koniec pláže (ktorú chránia pri vode silové polia). V múre na konci je dvojo vchodov. Lepšie je vojsť zrejme tým napravo, aby ste boli trochu krytý za budovami. Pobite vojakov pri vás a na komunikačnej budove. Najmä guľometčíka na streche. Potom do budovy vstúpte, vybehnite na poschodie a na balkóne použite rádio. Vaša flotila zbombarduje lode v prístave.

 • Prehľadaj veliteľstvo kvôli dokumentom.
 • Presuň sa do dokov, kvôli hláseniu pre kapitána Pricea.
Vyjdite z budovy a bežte s vašimi vojakmi k otvorenej bráne. Spoza ulice po vás pália dvaja Nemci, tak sa ich môžete zbaviť puškou. Prejdite bránou a zadnou uličkou k budove, ktorú otvorí jeden z vašich. Toho hneď rozstrieľajú. Neváhajte a hoďte im dnu granát, aby ste zabili guľometčíka. Po výbuchu hneď nabehnite dnu. Vyjdite do uličky za budovou a prejdite ňou do ďalšej budovy, z ktorej budete mať výhľad na dvoch guľometčíkov pod vami, ktorí doteraz pokrývali ulicu, popri ktorej ste šli. Zabite ich a aj ďalších nepriateľov na balkónoch a strechách budov dookola tohto námestíčka. Keď padnú, vyskočte dole a prejdite do budovy s nacistickými symbolmi. Vybehnite na poschodie, zabite štyroch Nemcov v miestnosti a vezmite si zo stola dokumenty. Vráťte sa von z budovy a použite guľomet na pár Nemcov, ktorí sa na ulici pokúsia o útok. Potom choďte vpred ulicou, ktorú pokrýva tento guľomet a vstúpte do brány naľavo. Prejdite uličkou a po chvíľke sa stretnete s vašimi. Vybehnite s nimi hore schodmi do budovy napravo a prejdite na pláž za kapitánom Priceom.
B. The Tank Squadrons


1. Crusader Charge
 • Nasleduj skupinu tankov na kopec.
 • Poraz prichádzajúce nepriateľské tanky.
Toto je jednoduchá misia. Najprv len prejdite malým mestečkom a sledujte svoje tanky. V meste sú nepriateľskí vojaci, po ktorých môžete strieľať, alebo ich zrážať, no môžete ich aj úplne ignorovať, neublížia vám. Keď dorazíte na kopec za mestom, tam vás začnú ostreľovať nepriateľské tanky. Majú väčší dostrel než vy, ale nie sú tak pohyblivé. Tak sa k nim priblížte a začnite ich likvidovať. Všetky sa vám zobrazia na mapke ako cieľové body, tak sa len medzi nimi preháňajte a likvidujte ich. Na jeden tank stačia približne tri rany. Úloha je splnená, keď zničíte všetky tanky.2. 88 Ridge
 • Dostaň sa na pozíciu protilietadlových diel.
 • Znič deväť protilietadlových diel Flak 88.
 • Znič pätnásť brániacich tankov Panzer II.
Na začiatok len sledujte skupinu tankov popri vašej línii bojujúcich tankov. Dorazíte na kopec, kde vás už začne ostreľovať pár tankov. Teraz už len postupujte na sever s vašou skupinou tankov a likvidujte všetky nepriateľské tanky a delá. Vojakov môžete ignorovať, tak ako v predošlom leveli, alebo sa na nich vybúriť. Tanky aj delá máte zobrazené na radare, tak sa len presúvajte z miesta na miesto a zanechávajte za sebou skazu.
C. Rommel´s Last Stand


1. Armoured Car Escape
 • Zadrž nemecký útok, kým dorazí brigáda z Toujane.
 • Prebojuj sa k obrnenému vozidlu a zaujmi strelcovo miesto.
 • Uteč z Toujane.
Bežte k oknu a vezmite do rúk guľomet. Likvidujte ním všetkých nepriateľských vojakov na ulici. Medzi zadanými úlohami sa vám percentuálne zobrazuje stav tejto úlohy. Chvíľu potom, ako ju máte splnenú na sto percent, dorazí obrnené vozidlo. Ihneď sa stiahnite od okna a počkajte si, kým vtrhnú nepriatelia k vám. Vyjdite otvorenými dverami a zbehnite dole schodmi. Vyjdite von a zahnite doprava. Prejdite uličkou na námestie, kde je obrnené vozidlo a hromada nepriateľov. Postupne ich likvidujte. Môžete vstúpiť do domu pri vás a prejdite ním priamo k vozidlu. Odtiaľ ľahšie dostanete vojaka na ňom. Pomôžte vašim prebojovať sa sem a spoločne obsadíte vozidlo. Nastúpte si. Vy máte na starosti delo, ktoré sa však pri častej streľbe prehrieva, tak si sledujte ukazovateľ napravo. Nemusíte sa o nič starať, kapitán riadi vozidlo. Len sa nechajte viezť a likvidujte všetkých nepriateľov naokolo. Prioritne sa zameriavajte na tých, ktorí majú bazuky. Vždy vás o ich prítomnosti vaši informujú. Taktiež môžete ničiť vozidlá. Keď dorazíte k tanku, tak si počkajte, kým ho vaši obídu a odzadu ho tiež môžete zničiť. Ak potrebujete, môžete si prepnúť (F) aj na vaše vlastné zbrane, ak sa vám s nimi lepšie mieri na bazukárov. Po čase jazdy vám vozidlo zničia, tak keď sa pozviechate, bežte s vašimi do bočnej uličky a hore schodmi. Tu sa k vám pridajú ďalší vaši vojaci, tak sa už len spoločnými silami prebojujte pár ulicami k nákladiaku na konci. Aj keď je tam dosť nepriateľov, netreba sa báť pár zásahov naviac, nanotechnológia vo vašom tele vás vylieči.2. Retaking Toujane
 • Lokalizuj nepriateľskú pozorovateľňu.
 • Obsaď nepriateľskú pozorovateľňu.
Len sa vezte vpred, kým nezničia váš tank. Pred vami je skupinka nepriateľov. Buď choďte rovno k nim, alebo si ich môžete obísť bočnou uličkou a dostať sa tak za nich. Zlikvidujte ich a choďte doprava. Pobite prvých pár nepriateľov a bežte ulicou vpred a hoďte granát do guľometného hniezda. Po výbuchu ho bežte obsadiť. Z ulice naľavo sa ozýva streľba. Nechoďte tam priamo, alebo obíďte si to sprava (sever) a dostanete sa neďaleko budovy, z ktorej po vás pália. Zbavte sa nepriateľov na budove, aj pod budovou. Potom sa k tej budove presuňte a vylezte hore rebríkom.

 • Eliminuj posádku štyroch protilietadlových diel Flak 88.
Prebehnite strechou na druhú stranu, kde už stoja vaši a zoskočte na voz pod vami a na ulicu. Otočte sa naľavo, preskočte múr a pokračujte s vašimi. Zbavte sa prvého odporu a prejdite k prvému delu. Využívajte bočné uličky, takže sa k nemu môžete dostať sprava aj zľava. Posádka dela nie je až taký problém, ako vojaci nad ním. Taktiež môžete vybehnúť k nim z ľavej strany a likvidovať ich, alebo ich ostreľovať s vašimi zospodu. Po obsadení oblasti s týmto delom vybehnite hore a prejdite do ďalšej oblasti. Poniže je tank. Kryte sa pri múriku a prebehnite dole na ulicu. Tam sa objavia vaše tanky, ktoré zničia ten nepriateľský. Tým je tu trochu bezpečnejšie. Prebojujte sa ďalej uličkami k zvyšným delám a zlikvidujte ich. Už vás nečaká nič zložitejšie, akurát stále na vás čakajú skupiny nepriateľských vojakov. Postupne ich likvidujte.

 • Obsaď mešitu.
 • Zoskupte sa na balkóne mešity.
Keď zlikvidujete posádku štvrtého dela, vašou novou úlohou je obsadiť mešitu v centre mesta. Zájdite k nej a puškou likvidujte nepriateľov na streche. Keď ich trochu preriedite, vybehnite k nim hore a dočistite to tam samopalom. Chopte sa guľometu a likvidujte ešte pár vojakov pod vami.3. Assault on Matmata
 • Preskúmaj Matmatskú cestu do Tunisu.
 • Vyčisti Matmatskú cestu do Tunisu.
Vezte sa, kým nepadnete do pasce. Spolu so svojimi zmätene pobehujte a likvidujte nepriateľov na strechách. Nedá sa to tu nejako rozumne zvládnuť, proste sa snažte prežiť, kým sa neuvoľní brána, ktorou utečte. V tejto časti zlikvidujte nepriateľov pred vami a naľavo. Naľavo sú dvaja aj na strechách. Prejdite do ulice naľavo a pokračujte ňou ďalej. Prebojujte sa cez pár nepriateľských skupín. Keď pobijete poslednú na rázcestí, dajte sa doľava. Môžete napravo zlikvidovať vojaka v guľometnom hniezde, ktorý vám bránil v postupe pravou ulicou, ale inak postupujte doľava. Vaši tam hodia dymový granát, tak ak ste rýchly, presuniete sa cez ulicu do domu oproti (najprv ale zabite puškou guľometčíka v jeho okne). Vybehnite hore schodmi a vstúpte doň. Odtiaľ môžete likvidovať nepriateľov na ulici, z ktorej ste prišli, aj na susednej ulici a guľomet príde k úžitku. Keď zabezpečíte túto oblasť, tak sa presuňte ďalej, za túto budovu a dočistite tam ulicu. Pokračujte ulicou ďalej a poniže sa objaví váš tank. Postupujte za ním, využívajúc ho ako štít a likvidujte vojakov v okolí. Ku koncu ulice vám tank zničia. Takže ďalej už postupujte sami.

 • Zajmi nepriateľské protiletecké delo v starej pevnosti.
 • Použi delo a zlikviduj leteckú podporu nepriateľov.
Prejdite na koniec ulice, kde vás ešte napadne posledná skupinka nepriateľov. Za bránou je už delo, pri ktorom je skupina vojakov. Pošlite im najprv dymový granát, potom trieštivý granát, nabehnite tam a zlikvidujte zvyšok. Potom sa na múroch okolo objavia ďalší nepriatelia, tak ich likvidujte, kým nedostanete rozkaz postarať sa o nepriateľské lietadlá. Použite teda delo a likvidujte prilietajúce lietadlá. Vždy majte zamerané to najväčšie, ktoré sa ako prvé priblíži. Keď zlikvidujete lietadlá, misia je úspešne splnená.
D. The Battle for Caen


1. Prisoners of War
 • Zabezpeč dedinu Beltot.
 • Zlikviduj dva nepriateľské teamy mínometčíkov.
Postupujte vpred do sadu, kryte sa za múrik a likvidujte nepriateľov, ktorí na vás vybehnú. Obďaleč je na poli poriadne hustá paľba, takže nepostupujte priamo, ale obíďte si to sprava, alebo zľava a keď takto vpadnete na nepriateľov zboku, tak sa stiahnu. Vbehnite za nimi do tej budovy. Kryte sa na druhej strane pri rozbúranej stene. Počkajte si, kým jeden z vašich vojakov nezlikvidujte guľometčíka granátom. Potom vybehnite na dvor a spoločne zlikvidujte nepriateľov na ňom. Keď je dvor čistý, vstúpte do budovy naľavo od tej, kde bol guľomet. Vybehnite na poschodie a z okna strieľajte nepriateľov za cestou. Keď sa vám to zdá dole trochu bezpečnejšie, tak zbehnite na prízemie a vyjdite von. Na ulici postupujte doprava a rovno. Vstúpte do prvého domu oproti vám, pobite nepriateľov v ňom a aj na malom, múrom ohraničenom dvore za ním, kde je druhý mínomet. Vráťte sa pred dom a prebojujte sa celou otvorenou oblasťou pred vami na západ. Tam pri stene postupujte na juh a na konci vstúpte do budovy na rohu. Za rohom je budova s nepriateľmi a pri nej aj guľometné hniezdo. Vybehnite na poschodie v budove, do ktorej ste vstúpili a zhora máte krásny výhľad na guľomet, tak sa zbavte jeho obsluhy. Vráťte sa dole a prebehnite s vašimi do tej budovy a obsaďte ju.

 • Nasleduj kapitána Pricea za budovu.
 • Privez naspäť nemecký nákladiak, aby ste mohli odviezť väzňov.
Price vyrazí dvere vedúce na dvor za budovou. Tam sa mu vzdajú dvaja Nemci a nájdete vašich zajatcov. Musíte priviezť nákladiak. Sledujte MacGregora, ktorý vám s tým má pomôcť a vracajte sa naspäť cez ruiny, ktorými ste prišli. Cestou vás napadne pár nepriateľov, ale nič náročného. Vráťte sa prakticky na začiatok levelu, kde nájdete nákladiak. MacGregor prevezme riadenie, tak vy si nastúpte dozadu. Cestou po vás bude strieľať pár Nemcov, tak im to môžete vrátiť, no inak ich môžete ignorovať. Vezmite si bazuku (dobre, Panzerschreck) a pripravte sa na prichádzajúci tank. Trikrát ho trafte, aby ste ho zničili. Keď vybuchne, už sa len pokojne nechajte doviezť k vašim.2. The Crossroads
 • Zabezpeč križovatky mesta pre prichádzajúci konvoj.
 • Nájdi protitankovú zbraň Panzerschreck a znič tank Tiger.
 • Vráť sa za kapitánom Priceom.
Vybehnite na ulicu a bežte k vašim. Prejdite kúsok vpred, keď sa na vás spustí paľba z konca ulice. Vbehnite do budovy napravo, zabite v nej zopár nepriateľov a prejdite ňou. Jej ďalší východ vedie opäť na ulice, ale o niečo ďalej. Vyjdite von a utekajte tentokrát na ľavú stranu. Tam sa schovajte za múr a prebojujte sa do rozbúraného domu. Z neho sa už dostanete zboku k domu, z ktorého po vás pálili na ulici. Keď sa priblížite k domu, objaví sa nepriateľský tank. Vbehnite do domu, prebojujte sa na poschodie a tam si vezmite bazuku. S ňou zničte dvoma výstrelmi tank. Vráťte sa do rozbúranej budovy, z ktorej ste prebehli do tohto domu, tam už čaká vaša jednotka. Preskočte stenu a presuňte sa. Na tomto priestranstve choďte hneď do budovy naľavo. Pobite v nej vojakov a vybehnite na poschodie. Z okna vyčistite dvor pod vami, vrátane guľometu. Potom vyjdite na tento dvor a choďte do budovy oproti. V nej tiež vybehnite na poschodie a z okna trochu prečistite ulicu za touto budovou. Keď pobijete väčšinu vojakov v dvoch domoch oproti, vybehnite na túto ulicu a spolu s kapitánom ňou pokračujte nahor. V polovici sa zastavte a skryte. Nad vami sa objaví obrnené vozidlo, tak si počkajte, kým ho bazukou nezničí jeden z vašich vojakov. Potom prejdite na koniec ulice a vbehnite do domu na jej konci. Z jeho okna zabíjajte nepriateľov na priestranstve za ním. Bojujte nejaký ten čas, kým neubránite križovatku.

 • Zabezpeč farmu.
 • Zabezpeč stodolu.
 • Znič rádiové vybavenie.
 • Odraz šesť vĺn nepriateľského útoku.
 • Eskortuj konvoj do bezpečia.
Po ubránení pozície sa vráťte s vašimi ulicou naspäť a naľavo k bráne ktorú Price vyrazí. Za ňou rovno vbehnite do budovy farmy a pozabíjajte v nej všetkých vojakov. Úsek je krátky, takže sa tam v pohode dostanete a vnútri už pomaly postupujte v bezpečí stien. Keď ju zabezpečíte, vybehnite na dvor a choďte k stodole. Obíďte si ju zozadu, čím sa vyhnete oknám s Nemcami a vstúpte. Zabite v nej všetkých nepriateľov a zničte v nej aj rádio. Teraz sa pripravte na obranu. Použite guľomet, buď tu pri vás, alebo na poschodí (ten mi sedel viac) a likvidujte všetkých nepriateľov, ktorí sa pokúsia dostať do stodoly. Takto ich ničte, kým nedorazí ich tank. Vtedy sa stiahnite od okna a počkajte si, kým ho vaši nezničia. Potom už len utekajte naspäť na križovatku, ktorú ste predtým bránili a sledujte prechádzajúci konvoj.3. "The Tiger"
 • Zabezpeč radnicu (A).
 • Zaber budovu pošty (B).
 • Zlikviduj obsluhu dela (C).
Bežte po ceste a obďaleč zahnite doprava. Váš tank bude zničený. Postrieľajte puškou pár nepriateľov v oknách budovy pred vami a potom nabehnite dovnútra a vyčistite budovu. Vráťte sa von a choďte ďalej k diere v múre a prejdite ňou. Bežte do budovy pred vami a aj ju vyčistite od nepriateľov. Prejdite na ulicu za ňou. Tu choďte doprava, k budove radnice. Je v nej dosť nepriateľov, takže si občas pomôžte granátom a samopalom vyčistite celú budovu. Keď radnicu zabezpečíte, vybehnite von a trochu si vyčistite strednú oblasť mesta. Z nej sa prebojujte napravo a vtrhnite do pošty, ktorú tiež vyčistite. Z rozvalín máte na poštu len kúsok, takže sa vyhnete obrancom v oknách a môžete ju čistiť vnútri so samopalom. Keď ju zabezpečíte, vybehnite za poštu a poza ňu a poza susedný dom prejdite až k delu, kde pobite nepriateľov.

 • Vyčisti oblasť kostola (D).
 • Zaber nemecké veliteľstvo (E).
Od dela bežte do budovy pred vami a zabezpečte ju. Je v nej len pár nepriateľov. Z nej budú vaši páliť na nepriateľov v kostole. Prebehnite teda ku kostolu, ktorý je hneď za touto budovou. Najprv behajte dookola a cez okná a dvere likvidujte nepriateľov. Potom vbehnite so samopalom do dverí a vyčistite zvyšok obrancov. Z kostola už len prebehnite cez ulicu, obsaďte malú budovu oproti a za ňou prejdite k nemeckému veliteľstvu. Jeho obsadením misia končí, takže si pokojne vyčistite okolie veliteľstva a keď je zabezpečené, tak nabehnite so samopalom dovnútra a pobite všetkých nepriateľov v budove.4. "The Brigade Box"
 • Presuň sa s kapitánom Priceom do bezpečnejšej lokácie.
 • Eliminuj dva nemecké teamy mínometčíkov.
Hneď na začiatku bežte s vašimi napravo do stodoly a pobite v nej nepriateľov. Kapitán rozhodne, že treba odstaviť mínomety, takže jeden z vašich vyrazí dvere a ostaní bežia von. Tak sa k nim pridajte a bežte napravo k budove, v ktorej sú nepriatelia. Zabezpečte ju a pokračujte ďalej k miestu vyznačenému na radare, kde zlikvidujte vojakov pri mínomete. Potom sa prebojujte oblasťou pred vami, cez zničené domy až do ulice za nimi. Nepriateľov je tu celkom hojne, ale nie je to nič zložité, pretože trosky vám poskytujú dostatok prvkov na krytie a pomáhajú vám aj vaši. Keď sa prebojujete na koniec tejto oblasti, tak na ulici je naľavo druhý mínomet. Pekne si z diaľky zlikvidujte všetkých vojakov pri ňom, prípadne im pošlite granát.

 • Zajmi nemecké poľné veliteľstvo.
 • Presuň sa za kapitánom Priceom do kuchyne.
Keď sú oba mínomety vyradené, vráťte sa s vašimi trochu naspäť zničenou oblasťou, ktorou ste prichádzali. Pri jednej budove vaši vyrazia dvere, tak ňou prejdite na dvor za ňou. V sade pred vami sa prestrieľajte cez nepriateľov až k múru, spoza ktorého váš postup brzdí guľomet. Keď ste pri múre, tak na vás nedostrelí. Preskočte dierou v múre a zozadu zlikvidujte guľometčíka. Ste na dvore pred nemeckým veliteľstvom, tak sa doň prebojujte. Nesnažte sa o čelný útok, ale hneď, ako prejdete za múr, utekajte doprava. Tam prejdite poza dva bočné domky až za veliteľstvo. Aj na dvore za ním je pár nepriateľov, ale zlikvidovať ich je už bežná prax. Zbavte sa ich a vstúpte zozadu do pivnice pod budovou. Aj tam sú samozrejme nepriatelia, tak ich vykúrte granátom. S vašimi vstúpte do pivnice a zlikvidujte nepriateľov v budove. Potom sa dostavte za kapitánom, ktorý sa spojí rádiom s velením.

 • Udrž nemecké veliteľstvo.
 • Zlikviduj tank Tiger.
 • Hlás sa u kapitána Pricea.
Teraz musíte udržať budovu pred náporom nepriateľov. Bežte pred budovu, chopte sa guľometu a likvidujte nepriateľov vybiehajúcich spoza múru. Po chvíli oblasť zaplní hustý dym, takže nebudete vidieť, na čo strieľate. Presuňte sa do domu a v ňom na východnú stranu k oknu, kde použite druhý guľomet, ktorým koste nepriateľov prichádzajúcich zboku. Zrejme sa vás snažia obísť, ako ste ich obišli vy. Likvidujte ich, kým sa neobjaví tank. Musíte ho zničiť. Máte výbušniny, takže netreba hľadať bazuku. Bežte za veliteľstvo a vonku bežte na východ a tam na konci na juh. V podstate tak, ako ste sem prišli, ak ste šli podľa mojich rád. Takto sa vyhnete hlavnému bojovému poľu. Aj tu sú pribiehajúci nepriatelia, ale nie až v takom množstve. Prebehnite k múru a preskočte poškodenú bránu. Za múrom už máte tank pekne na dohľad. Odporúčam hodiť k nemu dymový granát. Keď dym stúpne, prebehnite k tanku, umiestnite naň výbušninu a stiahnite sa. Po zničení tanku sa začnú útočníci sťahovať, takže sa vráťte naspäť na veliteľstvo a choďte na dvor za ním za kapitánom.